Έρευνα: Είναι ρατσιστές οι Έλληνες και πόσο;

Posted on 14 Μάϊος 2012

0


Έρευνα: Είναι ρατσιστές οι Έλληνες και πόσο;

Font Size Larger Font Smaller Font
ΤΕΤΆΡΤΗ, 18 ΜΆΙΟΣ 2011 23:30

ΣΥΝΤΆΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ THEINSIDER

E-mailΕκτύπωσηPDF
AddThis Social Bookmark Button

Rash-Racism

 

Οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις είναι αρκετά διαδεδομένες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ενώ παράλληλα οι Έλληνες είναι λιγότερο ανεκτικοί στη διαφορετικότητα από όσο θέλουν να πιστεύουν. Αυτό είναι το ανησυχητικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε έρευνα που πραγματοποίησε η TNS ICAP σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα 500 ανδρών και γυναικών, 18 ετών και άνω στις 13-16 Μαΐου 2011.

Ειδικότερα:

Οι Έλληνες δηλώνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (90%) ότι οι ίδιοι είναι φιλόξενοι και ανεκτικοί ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Συγχρόνως, ένα σημαντικό ποσοστό (59%) των Ελλήνων πιστεύει ότι το Ελληνικό έθνος είναι, σε σχέση με άλλα έθνη, ανώτερο σε πολλά σημεία.Και η αντίληψη για την ανωτερότητα του Ελληνικού έθνους είναι αυτή η οποία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι:

* οι 4 στους 10 (39%) συμφωνούν ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της και γιατί

* οι 6 στους 10 (59%) συμφωνούν ότι θα ήταν καλύτερο να μην ερχόντουσαν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες όπως η Αλβανία, το Πακιστάν, κλπ. Επιπλέον,

* οι 3 στους 4 (76%) δεν θα ήθελαν να είχαν ως γείτονες ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή σε διαφορετική κοινωνική, θρησκευτική η εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων άτομα που πίνουν πολύ (63%), πρώην ναρκομανείς (38%), ομοφυλόφιλους (33%), άτομα που πάσχουν από AIDS (33%), Μουσουλμάνους (29%), Εβραίους (26%), μετανάστες από την Αν. Ευρώπη (25%), άτομα από άλλη φυλή (πχ, έγχρωμους) (25%) και Αμερικάνους (17%). Επίσης, κατά μέσο όρο, οι Έλληνες δεν θα ήθελαν ως γείτονες 4 από τις παραπάνω 9 ομάδες ανθρώπων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, συνολικά, το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου συνδέεται άμεσα με τις αντιλήψεις του σχετικά με το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και την ανεκτικότητα. Εν ολίγοις, όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο τόσο μειώνονται οι αρνητικές απόψεις.

Συνεπώς, κρίνοντας με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα έρευνας και όχι μεμονωμένα περιστατικά, είναι σαφές ότι η Ελληνική κοινωνία πρέπει να διανύσει μια σημαντική απόσταση προκειμένου να κατακτήσει την «ανεκτικότητα» και τη «φιλοξενία» που σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο ισχυρίζεται ότι τη διακρίνει.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι το έθνος μας, σε σχέση με άλλα έθνη, είναι ανώτερο σε πολλά σημεία;

Στο σύνολο των ερωτώμενων, οι 6 στους δέκα (59%) συμφωνούν ότι το έθνος μας, σε σχέση με άλλα έθνη, είναι ανώτερο σε πολλά σημεία, ενώ το 40% διαφωνεί.

Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εμφανίζεται να συμφωνεί με τη φράση αυτή, η διαφοροποίηση του βαθμού συμφωνίας ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου είναι σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 76% των ερωτώμενων με καμία ή με βασική εκπαίδευση συμφωνεί ότι το έθνος μας, σε σχέση με άλλα έθνη, είναι ανώτερο σε πολλά σημεία, το αντίστοιχο ποσοστό στους ερωτώμενους που είναι απόφοιτοι λυκείου μειώνεται στο 55% ενώ στους απόφοιτους ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος φτάνει στο 48%.

Για τους Έλληνες λέγεται ότι είναι φιλόξενος και ανεκτικός λαός ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.Εσείς θα λέγατε ότι αυτό σας χαρακτηρίζει;

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (90%) θεωρεί τον εαυτό του φιλόξενο και ανεκτικό ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Μόλις το 10% πιστεύει ότι ο ως άνω χαρακτηρισμός δεν τον χαρακτηρίζει.

Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της;

Στο σύνολο των ερωτώμενων, οι 4 στους δέκα (39%) συμφωνούν ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της. Το 61% διαφωνεί.

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ των ερωτώμενων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τους ερωτώμενους μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης. Οι ερωτώμενοι με βασική εκπαίδευση συμφωνούν κατά 60% ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ερωτώμενους με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση μειώνεται στο 34% και 26%, αντίστοιχα.

Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι θα ήταν καλύτερο να μην ερχόντουσαν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες όπως η Αλβανία, το Πακιστάν, κλπ;

Οι 6 στους 10 ερωτώμενους (59%) συμφωνούν ότι θα ήταν καλύτερο να μην έρχονταν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες.Αντιθέτως, το 41% διαφωνεί.Και πάλι, το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων διαφοροποιεί το ποσοστό που συμφωνεί. Ωστόσο, το ποσοστό των ερωτώμενων που συμφωνούν με την ως άνω φράση παραμένει ψηλό στις διαφορετικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το 74% των ερωτώμενων με καμία/βασική εκπαίδευση συμφωνεί ότι θα ήταν καλύτερο να μην έρχονταν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες, ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 56% για τους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης και στο 49% για τους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης.

Ανεπιθύμητοι γείτονες

Στο σύνολο των ερωτώμενων, το 63% δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να είχε γείτονες άτομα που πίνουν πολύ/αλκοολικούς και το 38% δεν θα ήθελε να είχε γείτονες πρώην ναρκομανείς. Οι 3 στους 10 δεν θα θέλανε ως γείτονες ομοφυλόφιλους (33%), άτομα που πάσχουν από AIDS (33%), Μουσουλμάνους (29%), και Εβραίους (26%). Το 25% δεν θα ήθελε ως γείτονες μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη ούτε άτομα από άλλη φυλή (πχ, έγχρωμους). Το 17% δεν θα ήθελε ως γείτονες Αμερικάνους.

Συνολικά, οι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι δεν θα ήθελαν κατά μέσο όρο 4 από τις παραπάνω 9 κοινωνικές ομάδες ως γείτονες. Ανάμεσα στους ερωτώμενους με βασική εκπαίδευση, ο μέσος όρος σκαρφαλώνει σε 5.5 ομάδες, ενώ στους ερωτώμενους με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση ο μέσος όρος μειώνεται στις 3 ομάδες από τις 9.

Ενθαρρυντικό είναι ότι το 24% δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες και θα τους ήθελε όλους ως γείτονες.

Posted in: Uncategorized