Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ:

Posted on 31 Ὀκτώβριος 2012

1


Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ:

Η ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ:

Έτσι, θα ξεφύγουμε απ’ τον μικροαστισμό και το Yπερ-Eγώ που λειτουργούν ανασχετικά. Mε “εξεγερμένους μικροαστούς” επαναστατική-ανατρεπτική προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει.

Η επαναστατική θεωρία οφείλει να υπολογίζει τις συμφωνίες και τις ασυμφωνίες που υφίστανται σε κάθε σημείο του διαχρονικού ανάμεσα στις εξής μεταβλητές: αφ’ ενός ανάμεσα στην αντικειμενική κατάσταση ατόμων και ομάδων και αφ’ ετέρου ανάμεσα σε αυτήν την εικόνα και στις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές. Η διαλεκτική της πρακτικής κριτικής μεταφέρει στο επίπεδο της γλώσσας και της έννοιας μια πράξη εξαιρετικά σύνθετη. Τα στοιχεία της γνώσης και της συνείδησης έρχονται να συνδεθούν με το βίωμα για να το απαλλάξουν από την μικρότητα και την τυφλότητά του και να το μετατρέψουν σε βίωμα μετά λόγου γνώσης.
Έτσι η αλήθεια δεν ανακηρύσσεται σε αλήθεια, ούτε διατηρείται απομονωμένη στον γυάλινο πύργο της. Αλλά απαιτεί την πράξη και το βίωμα ως ουσιαστική κατηγορία, όπου καταδεικνύεται η κατάσταση που επικρατεί. Σκοπός της είναι να συνεισφέρει με εμπρηστικό τρόπο στον σχηματισμό μιας μορφής που να επιδέχεται άμεσα κριτική σε όλα όσα υπάρχουν. Η επαναστατική θεωρία προέρχεται από τους ζωντανούς ανθρώπους. Συλλέγει και αξιολογεί το σύνολο λόγων και αιτιών, ερευνά κάτω από ποια παρόρμηση ενεργούν κα αποφασίζουν. Διδάσκεται στην πράξη ώστε να διδάξει την πράξη να μετουσιωθεί σε αυτογνωσία που, με τη σειρά της, θα διδάξει τους ανθρώπους να γνωρίσουν αυτό που κάνουν. Να γνωρίσουν τη σχέση αυτού που βιώνουν και αυτού που συλλαμβάνεται από την σκέψη και να γνωρίσουν το μηχανισμό και τη διαδικασία της ίδιας τους της εκμετάλλευσης. Κάτι βέβαια που έχουν αφομοιώσει μέσω της παγκόσμιας εμπειρίας τους και της πρακτικής των καθημερινών απαιτήσεων, αλλά τους διαφεύγει ακόμα ο μηχανισμός που αναπαράγει τη σκλαβιά τους.

Όταν πάψουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας πάνω στα πράγματα, τότε εκείνο που θα απομείνει πρέπει να είναι η αλήθεια.

ΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 2
ΑΘΗΝΑ  30 – 10 – 2012
Πηγή:
By selana019
Posted in: Uncategorized