Μνημόνιο 4

Posted on 30 Μάρτιος 2014

0


Μνημόνιο 4

από άνεργος 22:08, Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

αύριο γιορτάζουμε την έξοδο από το μνημόνιο και είμαστε όλοι καλεσμένοιΗ συζητηση περιστρέφεται κυρίως γύρω από το γάλα και τους φαρμακοποιούς, αλλά οι 208 σελίδες του πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται αύριο είναι γεμάτες από άκρως νεοφιλελεύθερες ρυθμίσεις για την ασφάλιση, την υγεία, την εργασία, τα δικαιώματα, χαριστικές ρυθμίσεις για τις τράπεζες και πάρα πολλά ακόμα που θέλουν μέρες για να τα διαβαστούν και μόνο.(ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ)ενδεικτικά μερικές από τις ρυθμίσειςΟι αντιεργατικές και αντιασφαλιστικές διατάξεις του μνημονίου 4κατάργηση κοινωνικών πόρων ταμείων, μείωση εισφορών για τους εργοδότες, μείωση επικουρικών συντάξεων, κατάσχεση από την ΗΔΙΚΑ αμοιβών, επιστροφών φόρου, επέκταση ενοικιαζόμενης εργασίας χωρίς δικαιώματα,  κατάργηση των 3ετιών για ανέργους, «πιλοτική» δήθεν εφαρμογή λειτουργίας των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές στις τουριστικές περιοχές, κατάργηση δυνατότητας αυτασφάλισης και στα αντικίνητρα (συμμετοχή εργοδότη στο κόστος αυτασφάλισης) στις περιπτώσεις απόλυσης εργαζομένων κοντά στο όριο συνταξιοδότησηςΜε το πολυνομοσχέδιο διαλύουν το επάγγελμα του μηχανικούΤελευταία στιγμή προστέθηκαν και τα παρακάτω στο πολυνομοσχέδιο, μία τομή που νομιμοποιεί από την πίσω πόρτα όλα τα κολέγια και τις ιδιωτικές σχολές, δίνει επαγγελματικά δικαιώματα σε όλους αδιακρίτως σπουδών, διαφοροποιεί τους πολ., αρχ, τοπογ, (άρθρα 1-2-3) με όλες τις άλλες ειδικότητες (άρθρο 4) τις οποίες επί της ουσίας της καταργεί και τις ισοπεδώνει, βάζει φραγμούς στην άσκηση του επαγγέλματος. Με τον τρόπο αυτό -κατά παραγγελία του ΣΕΒ και σε εφαρμογή οδηγιών της ΕΕ- διαλύουν το επάγγελμα του μηχανικού μέσα σε 4 μόλις άρθρα.

στην ΗΔΙΚΑ οι ασφαλιστικες οφειλες….στο τρελαδικο οι ασφαλισμενοι…

1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3614/2007 (Α` 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και Α.Ε. του Δημόσιου τομέα, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.
Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, νπδδ, νπιδ, και Α.Ε του Δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα ημέρες (10) πριν την ημερομηνία πληρωμής ταηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ.ΑΕ.

2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό καθώς και κάθε άλλο ειδικό.

2 επίσης χαρακτηριστικά σημεία του πολυνομοσχεδίου

• Νομιμοποιούνται όλες οι βιομηχανίες που έχουν παράνομους ορόφους και βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης δεν υπόκεινται σε περιορισμό ορόφων και όσες βιομηχανίες χτιστούν σε εκτός σχεδίου περιοχές στο μέλλον.

• Νομιμοποιείται η καταπάτηση και οικοπεδοποίηση δημόσιων δασικών εκτάσεων, εφόσον έγινε προ του 1975 και «καλύφθηκε» με οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Μάλιστα όσες από αυτές τις περιοχές εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης προ του1975 δεν επηρεάζονται από άλλες προστατευτικές διατάξεις (λ.χ.ΖΟΕ).

Πηγή:

https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1520464

αναρτήθηκε από selana

Posted in: Uncategorized