Γυναίκες – Σωτηρία Λεονάρδου

Posted on 23 Σεπτέμβριος 2014

0


Γυναίκες – Σωτηρία Λεονάρδου

Κωνσταντίνα Τάδε

μουσική: Μ. Νικολούδη
στίχοι: Μ. Παπαδάκη
ερμηνεία: Σ. Λεονάρδου

Γυναίκες ανήθικων βίων
Γυναίκες λυγμών υπογείων
Γυναίκες σπιτιών κοινοβίων
Γυναίκες μικρών ναυαγίων

Γυναίκες κακόφημων δρόμων
Γυναίκες ερώτων συντόμων
Γυναίκες αστών παρανόμων
Γυναίκες οργίων ανόμων

Γυναίκες της γης τα λιμάνια
Στου κόσμου την ένοχη αδράνεια
Γυναίκα και εγώ στην αφάνεια
Με θέλουν δίχως περηφάνια

Posted in: Uncategorized