ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Posted on 19 Ὀκτωβρίου 2016

1


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Από τον Νώντα Κούκα

Το αλλόκοτο ερώτημα: τι σημαίνει η δύναμη 00;

Τα σχολικά μαθηματικά μάς λένε: x0 = 1 (εκτός αν x = 0, περίπτωση στην οποία x0 = 0). Ο «κανόνας» ότι 00 = 0 προέκυψε ως εξής: μπορείτε να ισχυριστείτε ότι η τετραγωνική ρίζα του μηδέν είναι μηδέν, και ομοίως ότι 01/ν  = 0. Άρα, 0μ/ν = 0, συνεπώς 0χ = 0, για κάθε Χ, άρα και 00 = 0. Όμως, εξίσου καλά μπορείτε να ισχυριστείτε ότι Χ0 = 1, για κάθε Χ και ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά όταν το Χ γίνεται 0.

Έχουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που παρουσιάζει η έννοια της συνέχειας και των ορίων που έπρεπε να διασαφηνιστούν στα τέλη του 19ου αιώνα, προκειμένου να βγάζει νόημα ο διαφορικός λογισμός. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, απαιτήθηκε η μελέτη των δυνάμεων και των λογαρίθμων στην περίπτωση των μιγαδικών αριθμών. Ακόμη όμως και αυτές οι προσπάθειες δεν απέφεραν μια ικανοποιητική εξήγηση για το 00 , του οποίου ο ορισμός πάσχει τόσο όσο και εκείνος του 0/0.

Να λοιπόν τα δύο θεμελιώδη προβλήματα των μαθηματικών: το πρώτο, θα το ονομάσουμε «Πρόβλημα των Άνω», είναι το Θεώρημα της Μη Πληρότητας του Γκέντελ, στο οποίο πολύ χονδρικά καταδεικνύεται πως τα ίδια τα μαθηματικά δεν θα γίνουν ποτέ ένα πλήρες αξιωματικό τυπικό σύστημα.

Το δεύτερο, θα το ονομάσουμε «Πρόβλημα των Κάτω», είναι αυτό που μόλις περιγράψαμε παραπάνω: το πρόβλημα του 00 και του 0/0. Τούτα τα δύο θεμελιώδη προβλήματα της θεωρίας των αριθμών, της αριθμητικής απλά να το πούμε, που είναι στην καρδιά των μαθηματικών, προλογίζουν και προοιονίζονται τις απαρχές της Θεωρίας της Πληροφορίας έτσι όπως εμείς τη θεωρούμε.

Στην απέναντι όχθη, στην όχθη της ψυχολογικής θεωρίας, εκλείπει μια γνήσια ψυχολογική θεωρία που θα μπορεί να αλλάζει εν τοις πράγμασι τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του ανθρώπινου όντος. Μόνο τα Μαθηματικά του Λόγου, μαζί με την ψυχολογία της ύπαρξης, μπορεί να αποκαλύψει αν όντως υφίσταται η συνείδηση ή όχι σε μια κατασκευασμένη, συναινετική πραγματικότητα.

 

πηγή:

https://iamarevi.wordpress.com/2016/10/18/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83/

Advertisements
Posted in: Uncategorized