Η Ανεργία στον κινηματογράφο…

Posted on 27 Σεπτέμβριος 2018

0


«Πώς αντιδρούν τα περισσότερα άτομα αν, από τη μια μέρα στην άλλη, βρεθούν χωρίς εργασία; Όταν μάλιστα, για λόγους εντελώς άσχετους με τις εργασιακές τους ικανότητες, η απόλυσή τους συνεπάγεται την είσοδό τους σε ένα μακροχρόνιο και αδιέξοδο καθεστώς ανεργίας; Άραγε, πώς τα άτομα αυτά – αλλά και η κοινωνία στην οποία ανήκουν – επιχειρούν να «διαχειριστούν» και «εκλογικεύσουν» την κατάσταση αποστέρησης του κοινωνικού τους ρόλου, που βιώνουν εξαιτίας της απώλειας ή της αδυναμίας εύρεσης εργασίας;» [ Η ανεργία οδηγεί σε απώλεια του εαυτού ]

Διάφορες κινηματογραφικές εκδοχές της τελευταίας εικοσαετίας, επιχειρούν να δώσουν τις σχετικές απαντήσεις…

 

White collar

 
πηγή:
Posted in: Uncategorized