Για τον Leo Strauss

Posted on 4 Αὐγούστου 2019

0


Για τον Leo Strauss

 

O Leo Strauss με τα γραπτά του ανέπτυξε έναν κρυπτικό τρόπο γραφής όπως όταν ποιητές για να μην λογοκριθούν από ολοκληρωτικά καθεστώτα αναπτύσσουν έναν εσωτερικισμό (esotericism) στη γραπτή τους έκφραση. Γιατί όμως να το κάνει κάποιος όπως ο Στράους σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχε ολοκληρωτισμός; Γιατί αναφερόταν στην ελίτ που είχε τη γνώση απέναντι στην άγνοια της πλειοψηφίας και στο φόβο της δύναμης της δημοκρατίας των πολλών. Μήπως ο κρυπτικός ελιτισμός του Στράους δεν εμπνέει και τις σημερινές ελίτ, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται από μειοψηφικές αρχηγεσίες; (Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοκρατικές κυβερνήσεις) Με σύμμαχο τα ΜΜΕ άλλη είναι η»αλήθεια» που προβάλλεται ως θέαμα και άλλη αυτή των γραφειοκρατικών κέντρων που λαμβάνουν και τις σημαντικότερες αποφάσεις. «Important decision-makers in the cabinet of George W. Bush junior—such as the former U.S. Deputy Secretary of Defense and president of the World Bank Group, Paul Wolfowitz—were students of Strauss directly or of Strauss’ students.» Ishay Landa

Posted in: Uncategorized