Τεύχος 2 – Σημειώσεις εκτός γραμμής για τη ριζική κοινωνική αλλαγή

Posted on 20 Ἰανουαρίου 2020

0


Τεύχος 2 – Σημειώσεις εκτός γραμμής για τη ριζική κοινωνική αλλαγή

Το ιστορικό σοκ που προκάλεσε η παταγώδης αποτυχία των ολοκληρωτικών ιδεολογιών και η αντίστοιχη χρεοκοπία των μεγάλων αφηγήσεων, ανάγκασε τη Δύση να αναπροσαρμόσει τα παλιά της οράματα σε νέες, πιο ρεαλιστικές κλίμακες και να επενδύσει το επαναστατικό της πάθος σε πιο προσιτούς στόχους, κοινωνιολογικού ή ψυχολογικού χαρακτήρα. Είναι ακριβώς στο πλαίσιο αυτού του αναθεωρητισμού που είδαμε να συντελείται τα τελευταία είκοσι χρόνια, αργά αλλά σταθερά, η τελική συγχώνευση Αριστεράς και Δεξιάς στο θολό ιδεολόγημα του ανθρωπισμού, μοναδικό, αλλά όμως αναποτελεσματικό, ανάχωμα του μεταμοντέρνου κόσμου απέναντι στην πλημμυρίδα των διάφορων πολιτικο-κοινωνικών προβλημάτων που την απειλούν πανταχόθεν […] Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε πολύτιμη την συνεισφορά της σκέψης δύο σημαντικών, αλλά σχετικά άγνωστων και αμετάφραστων ακόμα στη χώρα μας, Γερμανών στοχαστών, του Reinhart Koselleck και του Georg Fr. Jünger, οι οποίο προχώρισαν σε μια εις βάθος κριτική ερμηνεία των δύο σημαντικότερων πυλώνων του νεωτερικού οικοδομήματος: ο πρώτος, με το έργο του “Kritik und Krise”, του φιλοσοφικού ρεύματος του Διαφωτισμού κι ο δεύτερος, με το κλασσικό πλέον βιβλίο του “Die Perfektion der Technik”, της τεχνοκρατικής οργάνωσης του μοντέρνου κόσμου […] Είναι αδύνατο να μετασχηματιστεί μια κοινωνία βάσει ενός συγκεκριμένου προτάγματος απόλυτης ειρήνης και ευημερίας, μήτε είναι δυνατό να συγκροτηθούν ανθρώπινες συλλογικότητες μέσα σε ένα περιβάλλον διάχυτου μηδενισμού. Είμαστε αναπόσπαστα κομμάτια ενός μή-τέλειου κόσμου· γράφουμε γιατί αγαπάμε τη μη-τελειότητα αυτού του κόσμου. Amor fati!

Περιεχόμενα:

1. Προοίμιο
2. Θεόδωρος Ντρίνιας – Για τη σημασία της λέξης «επαναστατικός».
3. Θεόδωρος Ντρίνιας – Ο ρόλος των κινημάτων στην κοινωνική αναπαραγωγή
4. Γιώργος Κουτσαντώνης – Σκέψεις για τα κινήματα και το Μάη του 1968.
5. Μιχάλης Θεοδοσιάδης –  Βελτιοδοξία και ελπίδα.6. Μιχάλης Θεοδοσιάδης, Σοφία Ζήση, Γιώργος Κουτσαντώνης – Το αντι-γενετικό κίνημα.7.Θεόδωρος Ντρίνιας – Οι ρίζες της παθογένειας της σύγχρονης κοινωνίας: η συμβολή του Reinhart Koselleck.8.Friedrich Georg Jünger – Η τεχνική ως ιδεολογία και μοντέλο ζωής.9.Αλέξανδρος Μπριασούλης – Η Ευρώπη στο καθαρτήριο της βίας.
Επίσημη διαθεσιμότητα: τέλη Δεκέμβρη 2019.

Posted in: Uncategorized