Ο τόκος και ο Χρόνος

Posted on 8 Σεπτέμβριος 2022

0


Δημήτρης Ναπ.Γ

*(Μέρος ενός ευρύτερου κειμένου μελέτης)

Τι είναι όμως, αλήθεια, ο τόκος; Δεν είναι χρόνος; προαγορασμένος χρόνος, ο οποίος μάλιστα επιφέρει και κέρδος; Δεν είναι μια ποσοτική προβολή στο μέλλον, η οποία επιφέρει μια ποιοτική αλλαγή, στο τώρα; Δεν είναι ο τόκος, το διαβατήριο, ώστε να καλύψεις στο «εδώ και τώρα», υλικές ανάγκες σου, με την ευεργετική αρωγή του …μέλλοντος; Επιβιώνω στο παρόν, αγοράζοντας μέλλον! Και μάλιστα, η χρονική επέκταση και το ύψος του τόκου, δημιουργούν μια λογική αέναης μεγέθυνσης της οικονομίας του δανεισμού και μια απόλυτη δέσμευση και υποταγή στον μελλοντικό χρόνο.

Πόσο πιο δυνατό συμβολισμό, συμβατό πνεύμα και χαλύβδινη ιδεολογία χρειάζεται ο τραπεζοπιστωτικός, χρηματιστηριακός, αλλά και καταναλωτικός καπιταλισμός; Την ίδια στιγμή, η «δεισιδαιμονία» της Προόδου, η οικονομίστικη μελλοντολογία, περιορίζει τον κύκλο μιας οικονομίας αλληλέγγυων πολιτών και μειώνει την οριζόντια, αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλοβοήθεια, τη συμβολική ανταλλαγή, το δώρο, η οποία είναι περισσότερο ένας…

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 3.006 ἀκόμα λέξεις

Posted in: Uncategorized