Το βαλκανικό προλεταριάτο στο κάτεργο του ελληνικού τουρισμού

Posted on 28 Φεβρουάριος 2015

0


Our baba doesn't say fairy tales

03_Refugee-620x349

Μετάφραση-Εισαγωγή A ruthless critique

Ποιος είπε ότι η μετανάστευση είναι μόνο πρόβλημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη; Αντίθετα η μετανάστευση είναι μια τάση η οποία όπως ξέρουμε εδώ και χρόνια βοήθησε και βοηθά εδώ και χρόνια τον ελληνικό καπιταλισμό να ορθοποδήσει και να συνεχίσει. Η Ελλάδα όπως και κάθε καπιταλιστική χώρα είναι ένας καπιταλιστικός μηχανισμός διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ανθρώπινων ροών, νομιμοποίησης και παρανομοποίησης, ώστε η καπιταλιστική συσσώρευση να συνεχίσει αβίαστα. Είναι τα ανθρώπινα logistics του κεφαλαίου, η ισορροπία που προσπαθεί να βρει το κεφάλαιο μεταξύ “υπερπληθώρας μεταναστών” και “χρήσιμων” μεταναστών για το κεφάλαιο, πάντα υποτιμημέων και φοβισμένων μην καταλήξουν στους “υπερπληθείς”. Είναι οι παγκόσμια και βαλκανικά εκτοπισμένοι και υποτιμημένοι οι οποίοι λιώνουν πίσω από τα bars της θεαματικοποιημένης “παράδοσης” και γραφικότητας της Ελλάδας. Και είναι αυτοί οι κάποιοι λίγοι “προλετάριοι” οι οποίοι μετά από χρόνια κεϋνσιανισμού στην Ελλάδα, κατάφεραν τελικά να συσσωρεύσουν κεφάλαιο, και να γίνουν ιδιοκτήτες και…

Δεῖτε τὸ πρωτότυπο 2.748 ἀκόμα λέξεις

Posted in: Uncategorized